- Wybieraliśmy standard samochodu – mówi Piotr Michno, kierownik transportu. – Ambulans musi spełniać określone normy, które stanowią o jego wyposażeniu, wymogach bezpieczeństwa, wytrzymałości. To wszystko można zmierzyć i sprawdzić, choć oczywiście wszystkich części ambulansu, których jest 40 tys. nie sposób sprawdzić. Pogotowie w prowadzonym przetargu przyznawało dodatkowe punkty za nowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo oraz komfort transportu chorego. Wyjazdów jest nawet kilkadziesiąt dziennie, a czasem liczba –przekracza 100. Krakowskie pogotowie jest jednym z większych w Polsce po pogotowiu warszawskim, które zarządza 150 ambulansami. Liczy 18 miejsc stacjonowania oraz zarządza łącznie 50 ambulansami, z czego 31 zostało zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Pozostałe świadczą dodatkowe usługi transportowe. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe dysponuje kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 39,92 mln zł. Na ratownictwo medyczne jest przeznaczone 37,74 mln zł, w tym blisko 21 mln zł na świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictewa medycznego oraz 17 mln zł przez zespoły podstawowe. Pogotowie świadczy także usługi pomocy doraźnej i transportu sanitarnego wycenione na 1,5 mln zł. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ma wartość ponad 600 tys. zł. Wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub wizyta w SOR powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów: • Utrata przytomności • Zaburzenia świadomości • Drgawki • Nagły, ostry ból w klatce piersiowej • Zaburzenia rytmu serca • Nasilona duszność • Nagły ostry ból brzucha • Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi • Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego • Masywny krwotok z dróg rodnych • Gwałtownie postępujący poród • Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta • Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami • Rozległe oparzenia • Udar cieplny • Wyziębienie organizmu • Porażenie prądem • Podtopienie lub utoniecie • Agresja spowodowana chorobą psychiczną • Dokonana próba samobójcza • Upadek z dużej wysokości • Rozległa rana, będąca efektem urazu • Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się