Ambulans na raty kupię (2014-05-25)

Transport chorych do domu lub na badania do specjalistycznej placówki, przewóz rannych z wypadków czy chorych w nagłych stanach zagrożenia życia – karetki w ochronie zdrowia są wykorzystywane do wielu celów. Jednak wymiana floty ambulansów to dla szpitali często znaczny koszt, na który nie mogą sobie pozwolić z braku własnych środków. Na szczęście, na rynku istnieją rozwiązania finansowe, które pozwalają szpitalom na wymianę i poszerzanie floty ambulansów.

Karetki w ochronie zdrowia są wykorzystywane przez różne rodzaje placówek medycznych, jednak dla dwóch grup z nich są one niezbędne. Pierwsza z nich, to ambulanse ratunkowe, wykorzystywane przez stacje ratownictwa medycznego, które działają w oparciu o Ustawę o Ratownictwie Medycznym. Dlatego wszelkie świadczenia, które związane są z ratowaniem życia w stanach nagłego ratowania życia i zdrowia są finansowane z budżetu państwa. Zgodnie z prawem, karetki ratunkowe nie mogą być wykorzystywane przez szpitale do transportu sanitarnego pacjentów np. na badania lub konsultacje do innego szpitala, odwiezienia pacjenta do domu, gdy lekarz stwierdzi, że pacjent nie może wrócić samodzielnie, itp. Do tych celów służą karetki transportowe, które są wykorzystywane do realizacji tzw. transportu międzyszpitalnego w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zakup ambulansu – konieczny wydatek

Zarówno dla stacji ratownictwa i szpitali, zakup karetek wraz ze sprzętem, to spory wydatek, bowiem koszt karetki waha się od 120 tysięcy do nawet 800 tysięcy złotych – wszystko w zależności od jej rodzaju (A, B czy C) i specjalistycznego wyposażenia sprzętowego. Szpitale i stacje ratownictwa w różny sposób pozyskują środki na zakup ambulansów. Część stacji ratownictwa medycznego kupuje karetki za gotówkę. Jednak dla szpitali, które walczą o każdą złotówkę, taki sposób finansowania jest niedostępny. Dlatego często szukają wsparcia w samorządach, czy wojewodach, a także w bankach. Niestety uzyskanie kredytu bankowego przez szpitale wiąże się z długą procedurą, wymagającą przedstawienia wielu różnych dokumentów i sprawozdań finansowych. Bardzo często szpitale nie spełniają wymogów banków i dorga do kredytu jest dla nich, przynajmniej w tych instytucjach, zamknięta. Tutaj z pomocą przychodzą firmy specjalizujące się w finansowaniu inwestycji w placówkach ZOZ i NZOZ, np. w formie leasingu lub pożyczek ratalnych. Rynek pożyczek i leasingu dla placówek medycznych otworzył się kilka lat temu, jednak w tym czasie bardzo szybko się rozwinął. Obecnie wiele szpitali decyduje się na takie rozwiązanie, bo potrzebują one wymiany lub zakupu nowych specjalistycznych samochodów do realizowania swoich zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Karetka na raty

Takie rozwiązanie w zakresie finansowania oferuje np. firma MEDFinance, której oferta MEDambulans łączy zakup karetki z jej finansowaniem w formie leasingu lub sprzedaży ratalnej. Firma wynegocjowała specjalne rabaty bezpośrednio w fabrykach marek samochodów dostarczających na rynek ambulanse. - Walczyliśmy o zniżki dla klientów, dlatego karetki z naszej oferty są średnio o 10-15% tańsze niż standardowo (po uwzględnieniu kosztów finansowania w systemie ratalnym lub leasingu). Po prostu, rabat oddajemy klientowi – komentuje Rafał Adler z MedFinance. Obecnie placówki zainteresowane kupnem nowej karetki mogą wybierać spośród dziewięciu modeli, takich marek jak Volkswagen, Mercedes, Renault i Fiat. Zabudowa i wyposażenie karetki jest dostosowywane do wymogów danego szpitala czy stacji ratownictwa. Dodatkowo szpitale kupujące ambulanse w MEDFinance mogą liczyć na specjalne pakiety ubezpieczeń OC, AC i NNW.

W MEDFinance dostępne są wszystkie trzy rodzaje ambulansów wykorzystywanych w ochronie zdrowia, czyli typu A, B, C. Ich koszt uzależniony jest od typu i rodzaju wyposażenia. I tak cena karetki typu A, oscyluje w granicach 120 – 180 tysięcy złotych; typu B – 200 – 400 tysięcy złotych; typu C – 250 – 800 tysięcy złotych. Najdroższe są ambulanse specjalistyczne, np. do przewozu noworodków. – Obecnie, zauważyliśmy, że szpitale najchętniej inwestują w zakup karetek typu C, chcąc zapewnić najwyższą jakość ochrony zdrowia na światowym poziomie – dodaje Rafał Adler.

Karetki finansowane pożyczką zakupił m.in. Szpital Powiatowy w Wyszkowie. Placówka, w wyniku postępowania przetargowego zakupiła 3 specjalistyczne ambulanse, których zakup spłaci w 36 równych ratach. Szpital w Wyszkowie kupił dwa ambulanse typu C i jedną karetkę typu B, która w zależności od sytuacji może służyć także, jako ambulans ratowniczy systemowy, przewożący 3 osoby w pozycji siedzącej i jedną osobę w pozycji leżącej. - Zamierzamy wykorzystywać wyposażenie ze starych karetek, co także obejmuje cena 1,32 mln zł brutto za trzy ambulanse – mówi Agnieszka Ogonowska, z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Szpitala Powiatowego w Wyszkowie. – Raty są dla nas korzystne, podobnie jak oprocentowanie leasingu. Opłata wstępna wynosi 10 procent – dodaje. Zakupione przez szpital karetki są wyposażone w łączność radiową. Natomiast z nowego wyposażenia sprzętowego, placówka kupiła ssaki, respirator, materac próżniowy oraz nosze. Pozostała część sprzętu została przeniesiona z dwóch starych karetek. Jak podkreśla Agnieszka Ogonowska ze Szpitala Powiatowego w Wyszkowie, stare ambulanse miały bardzo duży przebieg, dlatego szpital zdecydował się na zakup nowych. Ze starej floty karetek tylko jedna będzie w dalszym ciągu wykorzystywana w systemie ratownictwa.

Natomiast szpital w Krapkowicach, prowadzony przez spółkę z udziałem samorządu powiatowego, połączył finansowanie ratalne z własnymi środkami i w ten sposób zakupi dwie karetki transportowe zamiast jednej. Szpital zakupił samochody bazowe, a ich zaadoptowanie zlecił specjalistycznej firmie. Zakupione karetki używane są do transportu zarówno wewnątrzszpitalnego, jak i międzyszpitalnego, m.in. do przewożenia pacjentów na badania tomografii komputerowej, odwożenia pacjentów do dom, a także wykorzystywane są na potrzeby nocnej i świątecznej opieki medycznej. Szpital nie zdecydował się na zakup karetki ratowniczej, ponieważ tłumaczy Marcin Misiewicz, Prezes Krapkowickiego Centrum Medycznego, spółki prowadzącej szpital w Krapkowicach - Wyjazdów karetki specjalistycznej mamy około 10 miesiącu. Dla takich potrzeb nie opłaca się kupowanie własnej karetki. Inaczej jest w przypadku karetek transportowych, które używane są bardzo często.

Różnice między leasingiem a sprzedażą ratalną

Leasing lub system ratalny to dwa rozwiązania finansowe najczęściej wybierane przez szpitale. Finansowanie ratalne ma jedną, dużą zaletę dla szpitali, bowiem, w przeciwieństwie do kredytu bankowego, firmy specjalizujące się w finansowaniu zakupów w ochronie zdrowia, nie wymagają wniesienia tzw. wkładu własnego. Tym samym szpitale, które nie mają wolnych środków z przeznaczeniem na zakup karetki, mogą ją kupić w całości w systemie ratalnym, a zakupiony ambulans jest własnością szpitala. Dodatkowo, ma możliwość prostego rozliczenia podatkowego, bo finansowanie ratalne jest zwolnione z podatku VAT, a kupowana karetka jest w tym systemie obłożona 8% VATem. Proste jest również rozliczenie, ponieważ bardzo często firma finansująca lub współpracujący z firmą dostawca, wystawia fakturę VAT, w której widnieje zapis, że płatność będzie w ratach.

Trochę inaczej jest w przypadku leasingu, bo tutaj wymagane jest podpisania umowy leasingowej, a to powoduje, że w tej opcji finansowania ambulans jest własnością leasingodawcy – oczywiście do czasu spłaty zadłużenia. Szpitale mają do wyboru dwa rodzaje produktów leasingowych: operacyjny i finansowy, które różnią się wysokością podatku VAT. Leasing operacyjny jest objęty 23% podatkiem, który jest wliczony w finansowanie, a tym samym jest płatny w ratach. Leasing operacyjny ze 23% stawką VAT obejmuje zakup karetki i jej wyposażenie. Natomiast korzystniejszy kosztowo dla szpitali leasing finansowy wymaga zapłaty podatku VAT w ciągu 14 dniu od podpisania umowy i wystawienia faktury. Jednak tutaj są dwie stawki VAT: 8% VAT na wyposażenie ambulansu i 23% VAT na ambulans. Jaki ostatecznie rodzaj finansowania wybierze szpital, zależy od jego kondycji finansowej, czy np. ma środki na zapłacenie podatku VAT od zakupionego sprzętu, czy potrzebuje np. wykazać większe koszty.

Ambulanse zarówno ratownicze, jak i transportowe są niezbędnym wyposażeniem szpitali, dlatego szpitale szukają różnych korzystnych dla nich form finansowania. Jednak przed wyborem konkretnej formy finansowania dokładnie rozpatrują wszystkie wady i zalety zarówno leasingu, jak i zakupów ratalnych, ponieważ chcą jak najlepiej gospodarować środkami finansowymi.